De voor- en nadelen van thuisonderwijs

Thuisonderwijs is helemaal van deze tijd – steeds meer mensen kiezen ervoor om hun kinderen thuis te onderwijzen. De motivatie van mensen om hiervoor te kiezen is zeer uiteenlopend, maar voor allen is één van de beweegredenen dat thuisonderwijs als beter alternatief wordt gezien in vergelijking met openbaar of particulier onderwijs.

Thuisonderwijs heeft, zoals elke vorm van onderwijs, zijn eigen voor- en nadelen.

De voordelen van Thuisonderwijs

De volgende punten worden gezien als de meest genoemde algemene voordelen:

 • Je kunt zelf het leertempo bepalen; helemaal toegespitst op de capaciteiten van je kind
 • Eigen controle over het curriculum; je kunt binnen de afgebakende richtlijnen zelf besluiten welk leerplan je jouw kind wilt aanbieden
 • Het laat je kind zien dat leren leuk is
 • Godsdienstvrijheid; je hebt een vrije keuze in het wel of niet voorleggen van bepaalde religieuze onderwerpen
 • Het beschermt je kind tegen negatieve invloeden als geweld, pesten, drugs en ander negatief gedrag waarmee kinderen op openbare scholen vaak te maken krijgen
 • Het creëert een extra sterke band met je kind
 • Meer persoonlijke aandacht die leraren je kind niet kunnen bieden in overvolle klaslokalen
 • Op vakantie gaan buiten de reguliere schoolvakanties
 • Je hebt de flexibiliteit om het lesrooster zo te maken dat het past bij jouw eigen levensstijl

De nadelen van Thuisonderwijs

Natuurlijk is er altijd een keerzijde. Dit zijn de mogelijke nadelen van thuisonderwijs:

 • Het kost veel tijd; er gaat een aanzienlijk deel van de dag in zitten
 • Financiële gevolgen; thuisblijven om les te geven betekent ook dat je niet (of stukken minder) tijd over houdt om te werken
 • Te veel tijd samen; soms valt het ouders zwaar om 24 uur per dag met de kinderen te zijn zonder tijd voor zichzelf te hebben
 • Geduldig blijven als kinderen moeite hebben met de leerstof of om de aandacht erbij te houden
 • Er is minder mogelijkheid tot teamsport en andere buitenschoolse activiteiten
 • Minder sociale interactie; het gebrek aan blootstelling aan veel verschillende soorten mensen kan van invloed zijn op het vermogen om de juiste coping mechanismen te ontwikkelen

Er zijn altijd twee kanten te belichten, overweeg daarom de voor- en nadelen zorgvuldig, alvorens te kiezen voor thuisonderwijs. Vergeet niet dat de persoonlijkheid van zowel het kind als de ouders van essentieel belang is om thuisonderwijs te doen slagen. Sommige persoonlijkheden zijn simpelweg niet geschikt voor thuisonderwijs. Probeer in dat geval niet koste wat kost je kind thuis te onderwijzen, maar ga op zoek naar mogelijkheden waarin het reguliere onderwijs tegemoet kan komen aan de behoeftes van jou en je kind.

Aanbevolen artikelen